บทความ
CloverDiamond ขายเพชร ,จิวเวอรี่
เพชรผลึกบริสุทธิ์-1
2017-02-27
เพชร เป็นผลึกบริสุทธิ์ของ คาร์บอน ซึ่งเป็นสสารตามธรรมชาติที่ถือว่าแข็งแกร่งที่สุด เพชรเท่านั้นที่จะขีดข่วนหรือตัดเพชรอีกเม็ดหนึ่งได้ จึงเป็นที่มาของสำนวน”เพชรตัดเพชร”        
อ่านเพิ่มเติม